Toespraak Morsi tot VN deel 1

Dit is Deel 1 van een ruwe vertaling van de toespraak van de Egyptische president Mohamed Morsi, zoals hij die hield tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York op donderdag 26 september 2012. 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Meneer de Voorzitter,

Het doet me een genoegen u en uw vriendelijke land te feliciteren als voorzitter van deze sessie van de Algemene Vergadering in. Ik wens u veel succes met je missie. Ik wil graag mijn oprechte waardering uitspreken voor uw voorganger Nassir AI-Nasser en de broeder Staat Qatar, voor de uitstekende leiding van de vorige sessie. Ik zou ook graag de secretaris-generaal van de Verenigde Naties willen begroeten voor het streven om de rol van de organisatie te behouden en de doeltreffendheid ervan te verbeteren. Ik verzeker u van Egyptische steun bij alle inspanningen bij al zijn inspanningen om dit doel te bereiken.

Mijn komst en het toespreken van de Algemene Vergadering dragen grote betekenis vanwege het feit dat ik de eerste Egyptische civiele president ben die democratisch en vrij is gekozen, na een grote vreedzame revolutie, die werd geprezen door de wereld. Deze revolutie werd een echte door de legitieme inspanningen van alle Egyptenaren, binnen en buiten Egypte en met de genade van God.

Vandaag delen alle Egyptenaren een gevoel van zelfvertrouwen, dat hem/haar op een hogere morele basis zet. We hebben verschillende maatregelen genomen op de weg naar de invoering van de moderne staat waar de Egyptenaren voor strijden. Een die is afgestemd op het heden, is gebaseerd op de beginselen van de rechtsstaat, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, en die geen afbreuk doet aan de waarden welke stevig verankerd zijn in de zielen van alle Egyptenaren. Een staat die rechtvaardigheid, waarheid, vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid voorstaat.

De Egyptische revolutie vocht voor de legitimiteit die ik vandaag voor u vertegenwoordig was niet het product van een vluchtig moment of een korte opstand. Het was ook niet het product van de verandering van de lente- of de herfstwind. Integendeel, deze revolutie, en all daaraan voorafgaande en na het in de regio, werden veroorzaakt door de lange strijd van authentieke nationale bewegingen die een leven van trots en waardigheid zochten voor alle burgers. Het is het gevolg van de wijsheid van de geschiedenis, en geeft een duidelijke waarschuwing af aan allen die proberen om eigen belangen boven die van hun volk te stellen.

De visie van het nieuwe Egypte is dat wat we nastreven voor onze eigen natie ook het uitgangspunt moet zijn voor de wijze waarop wij ons presenteren aan de wereld en ons moet leiden bij onze samenwerking met de internationale gemeenschap, in een geest van gelijkheid en wederzijds respect, zonder interventie in de  binnenlandse aangelegenheden van andere staten, alsmede de toepassing van het internationaal recht, internationale overeenkomsten en verdragen. Vandaag herhalen we onze inzet voor de Verenigde Naties, waarvan Egypte deel uitmaakt en waarvan Egypte medeverantwoordelijk was bij het opstellen ervan.

Het post-revolutionaire Egypte heeft zich bevrijd van de tegenstellingen uit het verleden en maakt deel uit van de leidende naties in de geest van rechtvaardigheid, waarheid, vrijheid en waardigheid. We trachten op deze morele en beschaafde basis, en op het niveau van de Verenigde Naties deze menselijke en spirituele waarden te bevorderen, door middel van aanhoudende werk, oprechte inspanningen, en de zoektocht om problemen op te lossen en door hun oorzaken weg te nemen, zonder afstand te doen van de principes van de wet, of van de gevestigde waarden waaraan de leden van de internationale gemeenschap moeten voldoen, om ernstige gevolgen te voorkomen.

Het nieuwe Egypte is vastbesloten om haar positie tussen de naties te herwinnen en een effectieve rol in de mondiale kwesties te vervullen, die voortvloeien uit de wil van het volk, maar ook uit de legitimiteit waarop haar regering is gebaseerd. Deze wil is geworteld in oude en in de moderne geschiedenis van Egypte, de Arabische en islamitische gebieden, evenals in de Afrikaanse identiteit. De betrokkenheid van Egypte bij Arabische, islamitische en Afrikaanse kwesties is de weerspiegeling van de essentiële rol die Egypte speelt in de verdediging van de onderlinge verbondenheid en de onderling belangen en waarden.

Het eerste kwestie waarvoor de wereld alles in het werk moet zetten is het oplossen, op basis van rechtvaardigheid en waardigheid, van de Palestijnse zaak. Al vele jaren lang heeft het Palestijnse volk hun verlangen uitgesproken naar het herstel van hun volledige rechten en voor het bouwen van hun onafhankelijke staat, met Jeruzalem als hoofdstad. Ondanks hun voortdurende strijd om met alle wettige middelen hun rechten te krijgen en ondanks de aanvaarding van de resoluties die zijn aangenomen door de internationale gemeenschap voor het oplossen van de problemen, is de internationale gemeenschap tot nu toe niet in staat gebleken de hoop en aspiraties van het Palestijnse volk realiseren. De besluiten hierover blijven nog steeds onuitgevoerd.

Onze broeders en zusters in Palestina moeten ook kunnen proeven van de vruchten van vrijheid en waardigheid. Het is beschamend dat de vrije wereld aanvaardt, ongeacht de verstrekte rechtvaardigingen, dat één lid van de internationale gemeenschap de rechten en het verlangen naar onafhankelijkheid van een volk al decennia lang blijft ontkennen. Het is ook een schande dat het nederzettingenbeleid gewoon op het grondgebied van deze mensen, samen met de vertraging van de uitvoering van de besluiten van internationale afspraken.

Vanuit het perspectief van de verdediging van de waarheid, vrijheid en waardigheid en vanuit mijn plicht om onze Palestijnse broeders en zusters te steunen, wijs ik de internationale gemeenschap op haar verantwoordelijkheden die nodig zijn voor het bereiken van een rechtvaardige en alomvattende vrede en alles te doem om een einde te maken aan de bezetting van Arabisch land, en roep ik op tot de uitvoering van de desbetreffende internationale resoluties. Ik roep op tot onmiddellijke en belangrijke maatregelen om een ​​einde te maken aan de kolonisatie, nederzettingenactiviteiten en de verandering van identiteit van bezet Jeruzalem.

Alle Palestijnse leiders hebben een duidelijk pad voorgelegd naar het herstel van de rechten van het Palestijnse volk, zowel binnen en buiten Palestina. De Arabische wereld geeft haar volledige steun aan het Palestijnse volk. En steunt ook een alomvattende vredesinitiatief op basis waarvan rechtvaardige vrede kan bestaan. Een die er voor zorgt dat de onrechtmatig verkregen rechten van het Palestijnse volk worden hersteld, en is gebaseerd op internationale legitimiteit, en de basis legt voor een onafhankelijke soevereine Palestijnse staat. Een die ook zorgt voor de veiligheid en stabiliteit van de volkeren in de regio, waar ze al zo lang op hebben gewacht.

Op die basis, dat verzeker ik u, zal Egypte de volledige steun geven aan iedere actie omtrent Palestina binnen de uitspraken van de Verenigde Naties. Ik roep u allen op, net zoals u de revoluties van de Arabische volkeren ondersteunde, om nu uw steun te geven aan de Palestijnen in hun streven naar de volledige en legitieme rechten van een volk dat strijd voor haar vrijheid en om haar status als zich als onafhankelijke staat te vestigen te herwinnen.

Ik zeg het nadrukkelijk tot degenen die zich verwonderen over onze positie ten opzichte van de internationale overeenkomsten en verdragen die we eerder hebben gesloten: we zijn toegewijd aan wat we hebben ondertekend. Wij steunen ook de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk en zijn vastbesloten om ons te blijven inspannen tot zij weer hun rechten terug hebben.

Vanaf deze plaats en op deze belangrijke bijeenkomst moet ik een kwestie naar voren brengen die ons allemaal zwaar valt. Het bloedvergieten in Syrië en de humanitaire crisis die zich heeft ontvouwd moet worden gestopt. Het bloed dat is vergoten in dit land, dat ons dierbaar is en dicht bij ons, is veel te waardevol om het te gronde te laten gaan. Het Syrische volk dat ons na aan het hart ligt verdient het om te hopen op een toekomst van vrijheid en waardigheid. Dit is de essentie van het initiatief dat ik vorige maand heb genomen in de heilige stad Mekka. Ook later heb ik dat op verschillende gelegenheden herhaald om erger te voorkomen en het voortdurende lijden van het Syrische volk te stoppen. En om te voorkomen dat het conflict tot een full scale burgeroorlog uitgroeid, met alle negatieve gevolgen en de uitbreiding buiten Syrië en zijn directe buren.

Egypte, samen met de drie andere landen die betrokken zijn bij ons initiatief, heeft hebben laten zien dat er veel terreinen van de overeenkomsten zijn om het conflict op te lossen. We zullen blijven werken om een einde te maken aan het lijden van het Syrische volk en hen de gelegenheid bieden om in alle vrijheid zelf het regime te kiezen dat hen het beste vertegenwoordigt. Een regime dat de democratie herstelt, zodat het land zijn regionale en internationale rollen kan hervatten op een solide en legitieme basis. Ik wil graag benadrukken dat het initiatief openstaat voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren bij het oplossen van de Syrische crisis.

Egypte wil oprecht een ​​einde te maken aan de catastrofe in Syrië, maar wel in Arabische, regionale en internationale setting. Een die de eenheid van deze broederlijke staat bewaart, oog heeft voor alle facties van het Syrische volk zonder raciale, religieuze of sektarische discriminatie, en dat Syrië behoed voor de gevaren van een buitenlandse militaire interventie. Egypte zet zich ook in voor de ondersteuning van de missie van AI-Akhdar Al-lbrahimi, de gezamenlijke speciale vertegenwoordiger van de VN en de Arabische Liga in Syrië, en de voortzetting van de huidige inspanningen die gericht zijn op de eenheid van de Syrische oppositie en de vorming van het opstellen van een uniforme visie voor de gestage democratische machtsoverdracht op een manier die de rechten van alle kiesdistricten in Syrië bewaart met behoud van hun essentiële plaats in het nieuwe Syrië.

Ik kan niet nalaten om hier vandaag herhalen dat Egypte zich inzet voor de samenwerking met zijn Arabische broeders en zusters om onze rechtmatige positie terug te krijgen in de wereld. De groeiende Arabische natie is een integraal onderdeel van de visie van Egypte betreffende de nationale veiligheid, van de Arabische Golf strekt tot aan de Atlantische Oceaan. Ook met de mogelijkheden van een constructieve samenwerking met de hele wereld. Egypte is ook van mening dat de zeer waardevolle bijdrage van de Arabische wereld in de bredere islamitische wereld van vitaal belang is om gezamenlijke actie te bevorderen binnen de Organisatie van Islamitische Samenwerking. Egypte zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de volgende OIC conferentie, die begin volgend jaar in Egypte wordt gehouden, zal leiden tot wederzijds begrip tussen de islamitische landen en de rest van de wereld, en in beweging de dialoog tussen beschavingen in gang zal zetten, en zal ontdoen van de oorzaken van misverstanden die door fanatici aan beide zijden ten onrechte worden gebruikt om te bewijzen dat de verschillen tussen ons groot zijn. Politieke doelen die niets met de idealen van godsdiensten te maken hebben, en voor de menselijke waarden en ethiek niet zinvol zijn moeten worden bestreden.

Advertenties

Over Jielis van Baalen

De Arabische Lente heeft in Egypte geleid tot grote veranderingen. Sommigen noemen het een 'Revolutie'. Egypte op weg naar democratie? Ik volg de ontwikkelingen als freelance journalist op de voet en doe daar verslag van.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s