>Ali Gomaa, grootmoefti, spreekt over belang milieu

>

Interview in de Egyptische krant Al-Masry Al-Youm met Ali Gomaa, grootmoefti van Egypte. Een gesprek als onderdeel van de serie ‘Green Profiel’, waarin prominente figuren in Egypte hun commentaar geven op de milieuproblematiek. Hierbij mijn vertaling.

Al-Masry Al-Youm: Hoe belangrijk is het milieu binnen de islamitische doctrine? En op welke manier is de islam doctrine van belang voor de mens als het over de verantwoordelijkheid tegenover het milieu?
Gomaa: In het islamitische wereldbeeld is de mens Allah’s plaatsvervangers op aarde. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid van zowel het behoud van het milieu en de ontwikkeling ervan dragen. Omdat de almachtige Allah de wereld voor ons heeft geschapen om ons te dienen moeten we die wereld ook onderhouden.
De onderwerping van de aarde betekent dat de mensheid het recht heeft om van de zegeningen van de aarde en haar rijkdommen te genieten. Echter, rekening houdend met de islamitische wereldbeeld, hebben we geen recht om van deze zegeningen alleen ons voordeel te doen door te profiteren van die van anderen of toekomstige generaties. We zijn als meester over het milieu aangesteld, moeten verantwoording afleggen voor Allah, de Almachtige, die ons beloont of dienovereenkomstig bestraft. Als we goed zorgen voor het milieu, zullen we beloond worden met goedheid, maar als we misbruik maken van het milieu en het verruïneren, zal een verschrikkelijk lot ons deel zijn.
Zoals vermeld in de Koran, “Die het verbond met Allah breken na de bekrachtiging er van en datgene, wat Allah gebood te verenigen, scheiden en die onheil op aarde stichten, dezen zijn de verliezers.” (2:27)
Islamitische wet richt zich op de relatie tussen mens en milieu met dezelfde binaire weergave van de rechten en plichten. Net zoals het heeft ons verplicht om het milieu te beschermen en te delen met anderen, heeft het ook toegekend ieder van ons het recht op verblijf in een schone en mooie omgeving, waar we kunnen leven in vrijheid en waardigheid.
Islamitische wet gaat uitvoerig in op de kwestie van de bescherming van het milieu met diverse juridische uitspraken die de ontwikkeling van de wereld in verband met het algemene kader van de religie. Bovendien, de islamitische wet probeert altijd het welzijn van zowel het individu als de gemeenschap te bevorderen.
Al-Masry Al-Youm: In 2007 was er een fatwa (islamitische uitspraak), uitgevaardigd op het verbranden van rijststro, zoals dat is verboden in overeenstemming met de sharia. Welke andere fatwa’s zijn inmiddels uitgegeven die ook betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van de mens voor het milieu?
Gomaa: In het algemeen is elke handeling die schade kan berokkenen aan het milieu verboden in de islam. En het verbranden van stro rijst is een van de besluiten die schade toebrengt aan het milieu en aan de mensheid. In verband met deze specifieke fatwa vroeg ik de overheid om milieuvriendelijke alternatieven te bieden voor boeren om zich te ontdoen van rijst stro.
Al-Masry Al-Youm: Eind vorig jaar nam u deel aan de Jordan conferentie, getiteld “Milieu en de islam”, georganiseerd door het Koninklijk Aal al-Bayt Instituut voor het islamitisch denken. Kunt u ons vertellen wat de belangrijkste uitkomsten waren van deze conferentie?
Gomaa: Eigenlijk hebben we verschillende onderwerpen besproken tijdens de conferentie, zoals de rol van de Koran, hadith en islamitische waarden bij het geven van oplossingen voor milieuproblemen wereldwijd.
Ons belangrijkste doel was om de te betekenis van de islam te verhelderen en te analyseren, om het milieu te beschermen tegen misbruik van de mens. Bovendien liet de conferentie haar licht schijnen op de islamitische waarden die oproepen tot het behoud van het milieu en van de hele mensheid.
De conferentie was een goede gelegenheid om met meer dan honderd moslimgeleerden uit 40 verschillende landen meningen en ideeën te delen en uit te wisselen over de milieu crises, die een wereldwijd probleem vormen.
In mijn toespraak heb ik me gericht op het belang van milieu-zaken als onderdeel van de onderwijsprogramma’s.  De milieuvervuiling, klimaatverandering en opwarming van de aarde, wat neerkomt op een grotere bedreiging dan een oorlog zijn. Dat is de reden waarom we meer aandacht moeten geven aan milieu problemen.
Ook hebben we 38 projecten voor wetenschappelijk onderzoek besproken en de discussies daarover waren zeer informatief.
Al-Masry Al-Youm: Welke rol speelt de discussie tussen de religieuze geleerden om meer aandacht te geven aan de milieu-agenda?
Gomaa: De gemeenschap van religieuze geleerden kan een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van islamitische ideeën die oproepen voor het beschermen van het milieu tegen corruptie en de bescherming ervan. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van de vrijdagse en zondagse religieuze preken en door het volgen van verschillende milieu-conferenties en lezingen.
Vervuiling en opwarming van de aarde vormen een nog grotere bedreiging dan oorlog, en de strijd voor het milieu zou op een positieve manier om de mensheid samen te laten werken aan dit behoud. Milieu-gerelateerde kwesties zouden een belangrijke component van religieuze leerstellingen moeten worden. Het is de plicht van alle religieuze geleerden om zich vertrouwd te maken met de milieu-crises waarmee we geconfronteerd worden.
Al-Masry Al-Youm: Wat moeten we, naar uw mening doen om belangrijke veranderingen in gang te zetten om de balans in het milieu te herstellen?
Gomaa: Eigenlijk is de relatie tussen de mensheid en het universum van oorsprong een harmonie. Sinds de mensheid op aarde verscheen, is hun intellectuele en sociale ontwikkeling nauw verbonden met de mate waarin ze er aan gewend zijn geraakt hun omgeving, die tot de instrument van het leven hebben gemaakt, voortdurend aan te passen. Mensen hebben een verplichting hun omgeving te eerbiedigen en te cultiveren. En onder geen enkele voorwaarde mogen zij die misbruiken.
Moslims in het bijzonder moeten tegenover de almachtige Allah’s schepselen zijn met een houding van gelijkwaardigheid en partnerschap in het aanbidden dezelfde God. Gelovigen stralen liefde voor wat hij heeft gemaakt uit als de liefde die zij hebben voor hem. Ze maken geen onderscheid tussen kleinere wezens of meer indrukwekkende, want wat voor hen is belangrijk de almachtige en alwetende schepper.
Moslims zelfs vereren en aanbidden aantal levenloze objecten vanwege hun hoge plaats in het zicht van de almachtige Allah, net zoals de korantekst, de Kaaba, en het graf van de profeet Mohamed.
Al-Masry Al-Youm: Tot slot, wat is de huidige rol van de Egyptische Dar al-Ifta bij de bevordering van een milieu-bewustzijn binnen een islamitisch inzicht?
Gomaa: Dar al-Iftaa, heeft naast haar rol in het uitvaardigen van fatwa’s, de taak deel te nemen en aan internationale forums en conferenties die milieuproblemen te pakken, en heeft nog steeds plannen voor meer samenwerking met betrekking tot deze kwestie. Onlangs heeft de zorg om het milieu geleid tot een vraag aan de top van internationale concerns, omtrent het gebruik van religieuze leerstellingen van milieugerelateerde problemen op te lossen omdat ze nu zeer urgent zijn.
Dar al-Ifta heeft maatregelen genomen om de koolstofuitstoot te verminderen, en het is onze hoop tegen eind 2011 te kunnen verklaren dat ons dat gelukt is. We zijn hard bezig om deze certificeringen binnen te haken.

Advertenties

Over Jielis van Baalen

De Arabische Lente heeft in Egypte geleid tot grote veranderingen. Sommigen noemen het een 'Revolutie'. Egypte op weg naar democratie? Ik volg de ontwikkelingen als freelance journalist op de voet en doe daar verslag van.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s